Kennisbank

Persoonlijke veiligheid

Het thema persoonlijke veiligheid is benaderd vanuit verschillende perspectieven. Denk hierbij aan de veiligheidsrisico’s die ontstaan tijdens het gebruik van een product, maar ook de persoonlijke veiligheid tijdens de ontwikkeling van een product. Extra aandacht is er voor middelen die een persoon beschermen, oftewel de persoonlijke beschermingsmiddelen.

Persoonlijke veiligheid

Op dit deel van de website is informatie te vinden over de verschillende factoren die van invloed zijn op de persoonlijke veiligheid. Zo is er informatie over (on)veiligheid rondom en met producten. Dit betreft onder andere de ontwerpfase, de productiefase, de gebruiksfase en het evalueren van risicofactoren. Op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen is er informatie over beschermende kleding van textiel en aandachtspunten in het ontwerp daarvoor.