Ambient Intelligence betekent letterlijk vertaald ‘omringende intelligentie’: de mens die wordt omgeven door intelligente apparatuur. De mens staat daarbij dus centraal. Algemeen worden vijf niveaus van Ambient Intelligence onderscheiden (Aarts, 2003): inbedding, omgevingsbewustzijn, personalisatie, adaptatie en anticipatie. Toepassingsgebieden van Ambient Intelligence zijn onder meer de woonomgeving, de gezondheidszorg en de werkomgeving.

Uitgaande van een formele definitie van omgevingsbewustzijn wordt bekeken welke factoren daarbij een rol spelen. Eerst in algemene zin maar daarna toegespitst op veiligheid op de werkvloer. Vervolgens wordt gekeken naar trends en technologische ontwikkelingen in het verkrijgen en verschaffen van omgevingsbewustzijn. Daartoe wordt ook gekeken naar andere toepassingsgebieden waar omgevingsbewustzijn een belangrijke rol speelt, zoals hulpverlening, defensie en luchtverkeersleiding. De resultaten daarvan worden vervolgens weer geprojecteerd op de context van veiligheid op de werkvloer.

Omgevingsbewustzijn is geen doel op zich maar een belangrijk middel om doelstellingen te realiseren. Het is in veel gevallen niet een individueel proces, maar in veel gevallen ook een groepsproces. Communicatie, het uitwisselen van kennis en informatie, is een belangrijke pijler voor het verkrijgen van gezamenlijk bewustzijn. Veel ongelukken ontstaan door miscommunicatie en de daaraan gerelateerde incorrecte besluitvorming.

Zie voor meer informatie de download: Situation Awareness, p7-12.