Bij het onderwerp veilig gedrag speelt de bedrijfscultuur een belangrijke rol. Maar ook het niet naleven van regelgeving/protocollen (of juist het omzeilen uit gemakzucht). Het is veelomvattend. Denk ook aan het beïnvloeden van gedrag (gewoontes doorbreken), het effect van instructies, het juiste gebruik van producten door verschillende type gebruikers. Een belangrijk uitgangspunt is om de balans tussen veiligheid en efficiëntie/productiviteit ten opzichte van gemak/comfort en de eventuele kosten, in de gaten te houden.

Zie voor meer informatie de download risicoanalyse en influencing behaviour.