Figuur: product safety. Deze figuur is te vinden in de download influencing behaviour, p15.

Het ontwerp van een product speelt een grote rol in de manier waarop een product gebruikt wordt. Het ontwerp heeft daarmee direct invloed op het veilig gebruik van een product. Met behulp van het SHELL model is er een analyse gemaakt van product veiligheid. Zie de figuur hierboven voor een overzicht. Wat zijn de invloeden van de de hardware, in dit geval het ´product´, de software, in dit geval de bediening (operating) en de invloeden van de omgeving en de mens op de productveiligheid. (Zie de link in het menu rechts voor meer informatie over het SHELL model.)

In een productontwerp kunnen afmetingen en vormen bepalen hoe je een product vastpakt. De mens-machine interactie heeft invloed op hoe je product bedient en of men begrijpt wat de bedoeling is. Zeker als een persoon vermoeid of gestrest is. Dan bestaat de kans dat hij niet de rust neemt om de aanwijzingen te lezen. Dit is zeker het geval als de aanwijzing in kleine letters op een donkere en moeilijk leesbare plek staan.

Zoals in bovenstaande figuur te zien is, speelt het productontwerp een rol in de gedragsbeïnvloeding. Gedragsbeïnvloeding door middel van een productontwerp kan bijdragen aan het veilig gebruiken van het product. Binnen het project veiligheid op de werkvloer, is er een onderscheid gemaakt in  directe en indirecte manieren van gedragsbeïnvloeding:

Productontwerp speelt een grote rol bij directe manieren van gedragsbeïnvloeding, zoals met behulp van fysieke middelen. Voorbeelden zijn dat je deuren kan blokkeren van een verboden ruimte, dat je een startonderbreking in een machine bouwt, of dat er geen scherpe hoeken aan een product zitten. Belangrijk voor de werkzaamheden is dat er een balans is tussen een technische veiligheidsmaatregelen en de praktische werkbaarheid. Comfort speelt daarbij ook een grote rol. Zie voor meer informatie de download influencing behaviour.

Productontwerp is ook gerelateerd aan indirecte manieren van gedragsbeïnvloeding. Zintuiglijke beïnvloeding, en gedragsbeïnvloedingstechnieken uit de psychologie en marketing spelen hierbij een  rol. Zie hiervoor ook het onderwerp veilig gedrag en de verschillende gedragsbeïnvloedingstechnieken.