Er zijn verschillende omgevingsfactoren die de veiligheid op de werkvloer beïnvloeden. Dit kunnen directe factoren zijn, zoals schadelijke stoffen, maar ook indirecte factoren zoals klimaat die bepalen of een werknemer de werkomgeving al dan niet als aangenaam ervaart. Dit kan indirect weer van invloed zijn op de veiligheid. Het zogenaamde SHELL-model (Hawkins, 1975) is een veel toegepast model om de rol van menselijke factoren in zijn omgeving te bestuderen.

In eerste instantie worden met behulp van het SHELL-model meer statische omgevingsfactoren in kaart gebracht, in de zin dat ze de uitvoering van de werkzaamheden beinvloeden, maar niet veranderen. Dynamische factoren moeten echter niet vergeten worden. Denk daarbij aan verandering van gereedschap, collega´s of procedures. Dit verstoort de dagelijkse routine en vormt daarmee ook een potentieel risico.

Inventarisatie van het menselijk functioneren

Het SHELL-model stelt ons in staat om de vier interfaces van de Liveware-component te analyseren die het menselijk functioneren beïnvloeden. De uitleg van het SHELL model wordt op een aparte pagina toegelicht.

Op deze pagina wordt toegelicht hoe het model ingevuld kan worden en wat er speelt op de verschillende interfaces in het model. De tabel hieronder geeft een illustratie van een analyse van een werkomgeving.  Zie de download voor meer informatie.

Interface Factoren Effect
Lifeware – Hardware Mens-Machine-Interface, product ontwerp, fysieke eigenschappen, ergonomie
 • Onjuist gebruik van machines en instrumenten
 • Verwondingen
Lifeware – Software Checklijsten, handboeken, regels en afspraken
 • Onjuiste handelingen en afwijkende procedures
Lifeware – Environment Schadelijke stoffen
 • Misselijkheid en flauwte
 • Allergie en vergiftiging
 • Brand en explosiegevaar
Straling (UV, IR, EM)
 • Huid en oog aandoeningen
 • Kanker
Klimaat (temperatuur, licht, vochtigheid)
 • Minder weerstand en minder waakzaam
 • Irritatie en hoofdpijn
Schokken en trillen
 • Rug- en armklachten
 • Los raken van (machine) onderdelen
Psychologische factoren zoals werkdruk, tijdsdruk, stress en privé omstandigheden
 • Concentratie- en motivatieverlies
 • Geïrriteerd en overspannen
Lifeware – Lifeware Samenwerking, leiderschap, communicatie
 • Miscommunicatie, onbegrip, onwil

hieronder staat de copy

Interface Factoren Effect
Lifeware – Hardware Mens-Machine-Interface, product ontwerp, fysieke eigenschappen, ergonomie
 • Onjuist gebruik van machines en instrumenten
 • Verwondingen
Lifeware – Software Checklijsten, handboeken, regels en afspraken
 • Onjuiste handelingen en afwijkende procedures
Lifeware – Environment Schadelijke stoffen
 • Misselijkheid en flauwte
 • Allergie en vergiftiging
 • Brand en explosiegevaar
Straling (UV, IR, EM)
 • Huid en oog aandoeningen
 • Kanker
Klimaat (temperatuur, licht, vochtigheid)
 • Minder weerstand en minder waakzaam
 • Irritatie en hoofdpijn
Schokken en trillen
 • Rug- en armklachten
 • Los raken van (machine) onderdelen
Psychologische factoren zoals werkdruk, tijdsdruk, stress en privé omstandigheden
 • Concentratie- en motivatieverlies
 • Geïrriteerd en overspannen
Lifeware – Lifeware Samenwerking, leiderschap, communicatie
 • Miscommunicatie, onbegrip, onwil