De meest voorkomende letsels zijn botbreuken, brandwonden, vergiftiging, amputaties, open wonden en infecties. Hierbij spelen onder andere onveilige werksituaties in de industrie een rol, zoals bij plaatwerkers en machinebankwerkers. In de downloadbare pdf bevinden zich kerncijfers over bedrijfsongevallen in Nederland. De cijfers betreffen schattingen op basis van gegevens uit verschillende bronnen.

Van de ernstige arbeidsongevallen die hebben geleid tot Spoedeisende Hulp behandeling en/of ziekenhuisopname bedroegen de geschatte medische kosten 88 miljoen euro, gemiddeld circa 950 euro per slachtoffer. De totale verzuimkosten (tot één jaar) van deze arbeidsongevallen bedroegen in 2008 naar schatting 220 miljoen euro, gemiddeld ongeveer 4.500 euro per slachtoffer.

Er zijn ook verschillende groepen die een groter risico vormen voor een bedrijfsongeval, zoals bijvoorbeeld  jongere werknemers (20-24 jaar).

De Arbeidsinspectie onderscheidt in haar rapport “Arbo in bedrijf 2008” (Saleh et al, 2009) een aantal regelmatig voorkomende arbeidsrisico’s: tillen en dragen, duwen en trekken, repeterende bewegingen, ongunstige of statische lichaamshouding, werken op hoogte, gevaarlijke stoffen, reproductie toxische stoffen, machineveiligheid.

Het gebruik van ICT voor observatie, analyse of waarschuwen kan de veiligheid verbeteren. Deze technologie kan in hoge mate ‘onzichtbaar’ zijn, verweven in de omgeving (ambient). Dit heeft geleid tot de volgende centrale onderzoeksvraagstelling (probleemstelling): “Hoe kunnen we de veiligheid op de werkvloer met behulp van ambient technologie bevorderen?”

Met het innovatieprogramma “Veiligheid op de werkvloer” speelt Saxion in op vragen vanuit (MKB-)bedrijven in de regio. De maakindustrie heeft diepe wortels in Twente en de industrie aangeduid als Hightech Materialen en Systemen is belangrijk voor Saxion. Daar richten we ons op. Teneinde verdere focus aan te brengen in het onderzoek en zinvolle casussen te definiëren, is een analyse noodzakelijk van de risicofactoren die een rol spelen rondom de veiligheid op de werkvloer.