Een aantal aspecten van persoonlijke beschermingsmiddelen, in het Engels personal protective equipment genoemd,  zijn vergelijkbaar met de aspecten van een productontwerp. Maar er is extra aandacht nodig voor de veiligheid van de gebruiker/ drager van het product, en voor de veiligheid voor de mensen in de omgeving van het product.

De persoonlijke beschermingsmiddelen worden onderscheiden in statische (passieve bescherming) en dynamische systemen (actieve bescherming). Denk bij dynamische systemen aan meer intelligente systemen met gebruik van sensoren, communicatietechnology en actuatoren. Voorbeelden van dynamische systemen zijn een sensorshirt dat waarschuwt bij een fysieke overbelasting van de drager van het shirt, of een blokkeringssysteem op een productiemachine als een hand binnen een door laserstralen afgeschermd gebied komt. Voorbeelden van statische bescherming zijn een veiligheidshelm of veiligheidsschoenen. Op deze website ligt bij persoonlijke beschermingmiddelen de nadruk vooral op de balans tussen sensoren, comfort, veiligheid, en onderhoud (slijtage/wassen). Dit ligt ook dicht tegen gedrag (of detectie van afwijkend gedrag) aan.

Hieronder wordt uitleg gegeven over de functionele karakteristieken van persoonlijke beschermingsmiddelen en de huidige focus binnen het onderzoek.

De verdere informatie over dit onderwerp is in het Engels.

Personal protective equipment (PPE)

Personal protective equipment refers to any material or system worn or applied by a professional in his workspace that protects the worker from possible harm or injury induced by his working environment. Examples include clothing, shoes, gloves, and helmets. More information about the background theory of the specific methodology issues, that are related to personal protection equipment research and design, are explained in the summary below and can be found in the downloads safety@work, and textiles for protection.

Functional characteristics of Personal Protective Equipment

The functional characteristics of PPE depend on the tasks to be performed, thus for development of these systems a task description is needed. High levels of protection can be realized, but generally at the expenses of comfort, ergonomics, and extra costs. Therefore functional properties are defined based on the most important / most dangerous tasks.

Current research focus Personal Protective Equipment

The current research focus is on protective textiles/clothing with special attention for compatibility of all items and for fit. Comfort is a key issue. If we consider the position of a person in a working environment we can distinguish some typical characteristics or interactions where protective materials or systems interfere:
1. Interaction with the machine or object that is being used or worked upon.
2. Interaction with the working environment.
3. Interaction between co-workers/colleagues.