De persoonlijke veiligheid is niet alleen in gevaar tijdens het gebruik van een product. Ook gedurende de verschillende levensfasen van een product vinden situaties plaats die een gevaar kunnen vormen voor de persoonlijke veiligheid. Hieronder worden deze per fase toegelicht. De informatie komt voort uit interviews met bedrijven. Voor meer toelichting, klik hier:<pdf, pagina’s 25-30>

Product Levenscycli

Product Levenscycli

Het kiezen en vergaren van grondstoffen

Indien er toxische stoffen gekozen worden voor de productie van een product, kunnen werknemers blootgesteld worden aan deze toxische stoffen. Dit geldt ook voor andere gevaarlijke stoffen, zoals ontvlambare of explosieve stoffen. Keuze in het ontwerpproces kunnen in deze fase dus al grote gevolgen hebben op de persoonlijke veiligheid van werknemers.

Het ontwerp en de productie

In deze fase gaat het vooral om de veiligheid op de werkvloer waar de productie plaats vindt, inclusief de testomgevingen. Het blijkt dat het gedrag van medewerkers een belangrijke rol speelt. Oorzaken liggen in de bedrijfscultuur en de discipline op de werkvloer. Risico factoren liggen ook bij nieuwkomers en kunnen door leeftijd ontstaan. Ouderen hebben meer ervaring en nemen daardoor misschien meer risico’s, terwijl jongeren en nieuwkomers de gevaren niet altijd zien en juist daardoor meer risico’s nemen.

De verpakking en distributie

Tijdens het transport kan ook de persoonlijke veiligheid in gevaar komen, doordat lading bijvoorbeeld niet goed is verpakt. Lading die van een heftruck valt kan de persoonlijke veiligheid van de distributiemedewerker in gevaar brengen. Een product dat kapot aankomt, kan de toekomstige gebruiker van het product in gevaar brengen.

Het gebruik en onderhoud van het product

De persoonlijke veiligheid kan in het gevaar komen door eigenschappen van het product zelf, zoals scherpe randen en hoeken, de interface tussen mens en machine, en hoe deze is ontworpen (bediening). De gebruiker speelt zelf ook een rol. Het maakt wel uit of de gebruiker bijvoorbeeld vermoeid of gestresst is, of het een ervaren gebruiker is of niet, of de gebruiker het product comfortabal kan gebruiken, en of de gebruiker wordt afgeleid door de omgeving tijdens het gebruik van het product.

Daarnaast kunnen onveilige situaties ontstaan als een product of machine omgebouwd wordt, of als er onderhoud en/of storing is. De potentiele beschading van een product vormt ook een risico. Neem bijvoorbeeld een een rontgenkast waarbij door de beschadiging rontgenstralen kunnen ontsnappen. Of een beschermend pak dat verkeerd wordt gewassen. De vraag is dan hoe je weet of iets nog veilig is.

Het hergebruik en/of recycling van het product

Dit onderwerp is in de interviews met bedrijven niet naar voren gekomen.