De veiligheid van een product in gebruik hangt af van de fysieke eigenschappen, de bediening en functionaliteiten van het product, de verwachtingen van mensen ten opzichte van het product, en hoe ze het product gebruiken. Bij het veilig gebruiken van producten spelen dus verschillende factoren een rol. Het SHELL model is gebruikt om deze factoren voor producten in kaart te brengen. Zie de aparte pagina voor meer uitleg over het SHELL model.

Factoren van invloed op de persoonlijke veiligheid tijdens het gebruik van een product:

  • Product: denk hierbij bijvoorbeeld aan fysieke eigenschappen, zoals scherpe randen en hoeken.
  • Bedienen: de conditie of de toestand van de gebruiker: is deze vermoeid of gestrest,  is het een ervaren gebruiker of niet, kan de gebruiker het product comfortabel gebruiken, etc.?
  • Mens: de mens-product-interactie, de interface tussen mens en machine, en hoe deze is ontworpen. Is de interface bijvoorbeeld intuïtief of juist complex?
  • Omgeving: de conditie van de omgeving tijdens het gebruik van het product of de machine: is er veel lawaai?, zijn er veel mensen?, etc.

Zie voor meer informatie de download influencing behaviour, p16-17

Bij het ontwerpen van veilige producten is het volgende onderscheid belangrijk: ontwerpen kunnen gericht zijn op het verbeteren de veiligheid, maar het is beter om in het ontwerp onveiligheid te voorkomen. Er zijn verschillende risico analyse methodes die daarin kunnen ondersteunen. Zie de link naar risicoanalyse product voor meer informatie hierover.