Voor een groothandel is een inventarisatie gemaakt van de veiligheid op de werkvloer. Aan de hand van het gedragsmodel “Behaviour Wizard” van Fogg en Hreha (2010), is een indeling gemaakt gericht op gedragsverandering. In dit geval is gekozen voor gedrag via het paarse pad: “Purple Path Behavior”: gedrag wat reeds bekend is bij de doelgroep maar waar vanaf nu de intensiteit moet worden verhoogd. Doordat er tijdens het werken op de werkvloer geen tijd wordt genomen om over veiligheid na te denken, zijn er andere oplossingen bedacht. Het thema veiligheid wordt onder de aandacht gebracht in algemene ruimtes, zoals de kantine, en bij dagelijkse activiteiten. Er zijn karakters gedefinieerd die verschillende thema´s binnen veilig gedrag vertegenwoordigen. Deze communiceren met de medewerkers door middel van teksten, afbeeldingen en feiten. Op deze manier helpen zij de mensen het veilige gedrag te herinneren en om een conversatie over het onderwerp veiligheid op gang te brengen.