Model veilige werkomgeving & zintuigelijke beinvloeding

Wat zijn de mogelijkheden om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren aan de hand van zintuigelijke beinvloeding. Op basis van literatuuronderzoek naar verschillende vormen van beinvloeding is een praktijkstudie uitgevoerd in een productieafdeling.